|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


En detektor, (af lat. detegere ’afdække, opdage’) er instrument til påvisning eller måling af fysiske størrelser. Detektorer anvendes til mange formål, og oftest er de indrettet således, at de omsætter en fysisk størrelse til en elektrisk strøm eller spænding. I nogle tilfælde frembringer detektorer et visuelt billede på en skærm eller en film.

Fysiske forhold som temperatur og tryk kan måles med følere (sensorer) og transducere, som er fremstillet af materialer, hvis elektriske egenskaber afhænger af det, der skal måles. Lyd registreres med en mikrofon, som omsætter lydens svingninger til et elektrisk signal.

Lys kan detekteres enten på fotografisk film eller elektrisk med en fotodiode eller fotocelle. Fra dagligdagen kendes lysmåleren i et kamera, røgdetektoren og den automatiske døråbner med en lysstråle og en fotocelle, som registrerer passage, når lysstrålen blokeres.

Radioaktiv stråling kan registreres med en gasdetektor, fx en geigertæller, eller en faststofdetektor af halvledermateriale. Disse detektorer udnytter strålingens ioniserende evne. I scintillationstælleren, som indeholder et fast stof eller en væske, udsendes ved bestråling et kortvarigt lysglimt, som kan forstærkes i en fotomultiplikator og sluttelig registreres som lys.Mest solgte netop nu:


Brug af metaldetektor
Der er i Danmark en række historiske og arkæologiske steder, hvor der er total forbud mod brug af metaldetektor. Disse steder kan blandt andet ses på Danmarks Arealinformation. På offentlig grund er det stat og kommune der bestemmer om hvorvidt der må bruges metaldetektor. Det skønnes at ca. 50% af offentlig grund er lukket for brug af metaldetektor. Man må ikke uden grundejerens tilladelse benytte metaldetektorer i naturen på fx strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land. Der er også begrænsninger for anvendelsen i museumsloven - det er således forbudt at anvende metaldeteltorer på fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem. Baggrunden herfor er hensynet til sikring af fortidsminder og genstande fra fortiden, herunder Danefæ. Grundejeren kan dog give lov til at metaldetektorer kan benyttes på hans naturarealer, hvis det ikke strider mod andre bestemmelser end de nævnte. I skove ejet af stat eller kommune, kan man forsøge at tage kontakt til Skov og naturstyrelsen eller den lokale kommune for at få tilladelse. Det skønnes at der i de fleste tilfælde ikke gives tilladelse. Der er som regel ikke nogen problem i at bruge metal detektor på offentlige strande, men for at være sikker, er det en god ide at søge om tilladelse. Dette kan gøres ved pågældende kommune eller lodsejer. På privat ejet jord, er det blot lodsejer der skal give tilladelse.

Fotodetektor
En fotodetektor er en sensor der er følsom for lys eller anden elektromagnetisk stråling. Der er adskillige typer:

* Optiske detektorer, som almindeligvis er kvantemekaniske komponenter hvor hver foton producerer en diskret effekt.
* Kemiske detektorer, såsom fotografiske plader, hvor et sølvhalid-molekyle spaltes til et atom af metallisk sølv og et halogen atom.
* LDR-modstande som ændrer elektrisk modstand med lysstyrken.
*.... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Metaldetektor tilbud Gas detektor Bevægelses sensorer Fotodetektor Metaldetektor Gammadetektor Bosch detektor Detektor diverse Dør Vindue Alarmer Brug af metaldetektor Alarmer trådløs Røgalarmer Hvad kan du bruge en detektor til1111 Fund med metaldetektor Alarmanlæg Elektronik og EDB
 
 
 Du er her: Detektor - Firma Detektor - - Hvad er Detektor en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.